MULTI-WEBSITES

Multi-website tilbud

Hvis du har behov for mere end én CMS hjemmeside, så kan du bestille komplette ekstra hjemmeside løsninger for 2.800 kr + moms pr. styk. Logikken er igen, at vi tager en pris, der afspejler vores tidsforbrug og ikke mere.

Betingelsen for tilbuddet er følgende:

Alle hjemmesiderne skal være strukturelt og teknisk ens. Det vil sige at spalteopsætning, spaltebredder og grundlæggende formattering skal være kopier af den første hjemmeside. Desuden er der kun én gange 3 timers undervisning samt support til én webmaster, uanset antallet af hjemmesider, der er købt under Multi-website tilbuddet.

Den tekniske opsætning skal være ens, altså kopier af den første hjemmeside. Det medfører at funktionaliteten bliver nøjagtig mage til hinanden. Det er naturligvis muligt at få lagt ekstra funktionalitet eller en anden opsætning på en af hjemmesiderne, men tidsforbruget for det vil blive faktureret ekstra. Ring for at høre nærmere.

Forskelligt design - forskelligt udtryk

Designet på de to hjemmesider vil få et forskelligt udtryk: Farver, illustrationer og den overordnede feeling vil være forskellig fra hinanden efter kundens ønske. Et eksempel på en multiwebsite bestiling ses her:

 

Tilbage til CMS hjemmeside priser


copyright 2021: Tao.dk I/S  ·  tlf. 7575 3839  ·  www.tao.dk  ·  e-mail: tao@tao.dk